Knihkupectví WWW.LEVRET.CZ

WWW.LEVRET.CZ

Ochrana osobních údajů

Zákazník vyplněním a odesláním objednávky souhlasí s tím, aby uvedené kontaktní údaje, tj. jméno, doručovací adresa a kontaktní e-mailová adresa týkající se jeho osoby, byly zpracovány společností LEVRET s.r.o., IČ 62418386, se sídlem Terronská 61, 160 00 Praha 6, jakožto správcem, za účelem vyřízení a odeslání objednávky. Po kompletním zpracování objednávky budou osobní data vymazána.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.